İLMENDER, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunlarının üniversiteleri ile ilişkilerini devam ettirmek, camia olarak bir arada olmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlarla yola çıkan derneğimiz gerek mezunlarımıza gerekse öğrencilerimize imkânlar sunmak, haberdar etmek ve yönlendirmek maksadıyla faaliyetlerini planlamakta; kısa, orta ve uzun vadeli projelerle üyelerine ulaşmayı hedeflemektedir.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği, 2016 Mezunlarının çabalarıyla hem mezunların birbirleriyle hem de fakülteyle iletişimlerini sürdürmek amacıyla 27 Mayıs 2017'de kurulmuştur.

İLMENDER Logosu

Orta kısımda yer alan şekil Ortadoğu’da yaşamış olan en kadim medeniyetlerde ve İslam devletlerinde en çok kullanılan figürdür. Bu figürün her köşesinin ayrı bir ruhani anlamı vardır. İslam inancının değişmez esaslarından biri olan cennet inancını simgelediği söylenmektedir. Bir çok kaynakta İslam’ın 8 esasa dayalı olduğu ve bunlara ”sekiz cennet kapısı” adı verildiği, bu sekiz köşeli yıldızın cenneti simgelediği söyleniyor. Bu ilkeler şunlardır; merhamet, sadakat, şefkat, doğruluk, sır tutmak, cömertlik, sabretmek ve Rabbine şükretmektir.

İkinci şekil yani ortadaki şekli kapsayan şekil ise mensupları simgeliyor. Yani birinci şekil etrafında toplanan kimseleri.

Son şekil ise(ok gibi olanlar), mezunları simgeliyor. Orta şekilden aldıkları bilgi ve birikimi her yöne aktarıyorlar.